Wings Extra

REIKI:

Ria is sinds 2003 Reiki-master. Ze geeft Reiki-behandelingen en Reiki-cursussen op de niveaus van Reiki I, II en III.

Bij Reiki gaat het om het doorgeven van energie die wij positieve energie zouden noemen. Al is die benaming te beperkt: reiki-energie is een zachte, natuurlijke en helende energie. Deze is van oudsher op aarde aanwezig, hoort ook bij de aarde en is dus vrij beschikbaar voor iedereen. Wij zijn dat echter vergeten door de manier waarop we in onze cultuur leven. We staan niet meer zo dicht bij ons gevoel en bij de natuur, dat de Reiki-energie gemakkelijk voelbaar is. Deze energie heeft niets te maken met paranormale zaken als geesten en dergelijke. Hij heeft wel met spiritualiteit te maken: dichter bij je essentie komen, bij je kern en worden zoals je bedoeld bent te zijn. Dat betekent ook met beide voeten stevig op de grond.

Bij een Reikibehandeling wordt deze energie als het ware in geconcentreerde vorm doorgegeven. Dat gebeurt door handoplegging, waarbij de cliënt gekleed op een stoel zit of op een bed ligt. Het is een mooie manier om mensen basisrust en positieve energie te laten ervaren, als ze vergeten zijn hoe deze voelen. In de ideale situatie stroomt de energie door de cliënt heen, wat hij soms kan merken. Vaak is de situatie echter niet zo ideaal. Mensen zetten hun energie vast of blokkeren hem doordat ze zich afsluiten in moeilijke situaties. Die situaties kunnen van fysieke en van mentale aard zijn. Daardoor kunnen er op beide gebieden klachten ontstaan.

Een Reikibehandeling kan die blokkade verminderen of zelfs opheffen. Dit betekent, dat het zelf genezend vermogen van het lichaam sterk gestimuleerd wordt. De cliënt voelt dat soms ook, wat nooit vervelend of bedreigend is. Het kan wel emotioneel zijn, maar nooit zo dat het teveel wordt. Wat hij in de behandeling ervaart, kan daarna kort worden besproken. Dat gebeurt echter alleen als de cliënt dat wil. Hij blijft verantwoordelijk voor zijn keuzes in de behandeling. Er wordt veel aandacht aan zijn grenzen besteed en deze worden altijd gerespecteerd. Ria is verantwoordelijk voor het al of niet geven van de behandeling. Soms is het beter deze niet te geven, wat dan ook met de cliënt wordt besproken. 

Reiki-energie is dus gezond en kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam vergroten. Dat wil niet zeggen dat de arts overbodig is. Het spreekt vanzelf dat de cliënt, indien nodig, naar huisarts of behandelend arts wordt verwezen.

Reikibehandelingen vallen in deze praktijk niet onder de psychosociale therapie. Rekeningen hiervan kunnen dus niet gedeclareerd worden bij zorgverzekeraars.

 

  

Wings Extra

REIKI:

Ria is sinds 2003 Reiki-master. Ze geeft Reiki-behandelingen en Reiki-cursussen op de niveaus van Reiki I, II en III.

Bij Reiki gaat het om het doorgeven van energie die wij positieve energie zouden noemen. Al is die benaming te beperkt: reiki-energie is een zachte, natuurlijke en helende energie. Deze is van oudsher op aarde aanwezig, hoort ook bij de aarde en is dus vrij beschikbaar voor iedereen. Wij zijn dat echter vergeten door de manier waarop we in onze cultuur leven. We staan niet meer zo dicht bij ons gevoel en bij de natuur, dat de Reiki-energie gemakkelijk voelbaar is. Deze energie heeft niets te maken met paranormale zaken als geesten en dergelijke. Hij heeft wel met spiritualiteit te maken: dichter bij je essentie komen, bij je kern en worden zoals je bedoeld bent te zijn. Dat betekent ook met beide voeten stevig op de grond.

Bij een Reikibehandeling wordt deze energie als het ware in geconcentreerde vorm doorgegeven. Dat gebeurt door handoplegging, waarbij de cliënt gekleed op een stoel zit of op een bed ligt. Het is een mooie manier om mensen basisrust en positieve energie te laten ervaren, als ze vergeten zijn hoe deze voelen. In de ideale situatie stroomt de energie door de cliënt heen, wat hij soms kan merken. Vaak is de situatie echter niet zo ideaal. Mensen zetten hun energie vast of blokkeren hem doordat ze zich afsluiten in moeilijke situaties. Die situaties kunnen van fysieke en van mentale aard zijn. Daardoor kunnen er op beide gebieden klachten ontstaan.

Een Reikibehandeling kan die blokkade verminderen of zelfs opheffen. Dit betekent, dat het zelf genezend vermogen van het lichaam sterk gestimuleerd wordt. De cliënt voelt dat soms ook, wat nooit vervelend of bedreigend is. Het kan wel emotioneel zijn, maar nooit zo dat het teveel wordt. Wat hij in de behandeling ervaart, kan daarna kort worden besproken. Dat gebeurt echter alleen als de cliënt dat wil. Hij blijft verantwoordelijk voor zijn keuzes in de behandeling. Er wordt veel aandacht aan zijn grenzen besteed en deze worden altijd gerespecteerd. Ria is verantwoordelijk voor het al of niet geven van de behandeling. Soms is het beter deze niet te geven, wat dan ook met de cliënt wordt besproken. 

Reiki-energie is dus gezond en kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam vergroten. Dat wil niet zeggen dat de arts overbodig is. Het spreekt vanzelf dat de cliënt, indien nodig, naar huisarts of behandelend arts wordt verwezen.

Reikibehandelingen vallen in deze praktijk niet onder de psychosociale therapie. Rekeningen hiervan kunnen dus niet gedeclareerd worden bij zorgverzekeraars.