Psycho-sociale begeleiding van ouders

ALGEMEEN:

 

Deze heeft al een centrale plek bij de remedial teaching en psycho-sociale begeleiding.

 

Hij kan echter ook op zichzelf staan;

bijv. als ouders komen met vragen over opvoeding of zorgen over hun kind.

Dan worden alleen de ouders in een aantal gesprekken begeleid,

waarbij persoonlijke groei van de ouders het doel is.

 

Want een ouder die goed in zijn vel steekt,

heeft veel meer kracht en draagvlak voor zijn stijl van ouderschap! 

 

 

MOEDER: 

 

Ouderbegeleiding neemt in deze praktijk een belangrijke plaats in: 

samen met de ouders van kinderen kijken naar opvoedingssituaties in het gezin  en deze een andere wending geven. Hierbij is de inbreng van ouders erg belangrijk. In deze praktijk werkt Ria ook alleen met moeders. 

 

In de loop der jaren is duidelijk geworden dat moeders in het gezin een aparte plek innemen. Doordat ze deze plaats innemen, kunnen ze het zichzelf moeilijk maken. Allereerst nemen zij nog steeds de meeste zorgtaken in het gezin op zich. Daardoor hebben ze het druk. Ze hebben bovendien als vrouw een speciale antenne voor het emotioneel klimaat in het gezin. Zij voelen snel aan hoe het met iedereen gaat en wat iedereen nodig heeft. Zij signaleren bijvoorbeeld als eersten of een kind een probleem heeft. Vaak gaan zij dan ook als eersten actie ondernemen,

bijvoorbeeld richting leerkracht of hulpverlening.

 

Vrouw-zijn brengt verder ook met zich mee, dat moeders zich sterk verantwoordelijk voelen voor het welzijn van hun omgeving. Ze voelen zich vaak te verantwoordelijk en willen voldoen aan verwachtingen, die ze bij anderen menen te zien. Gericht op hun gezin en sociale omgeving hebben ze het dus erg druk. Ze delen maar uit: aandacht, zorg, betrokkenheid en energie. En vooral....tijd.

De meeste moeders combineren gezin / sociale omgeving met een baan buitenshuis. Ook daar delen ze weer uit. Voeg daaraan toe de eisen die ze ook nog aan zichzelf stellen en het is duidelijk: moeder zijn in deze tijd is geen gemakkelijke taak.

 

Als een van de kinderen dan in een heftige periode terecht komt, blijkt soms dat de energie van moeder op is. Het samen goed kijken naar de positie van moeder, naar hoe ze als vrouw haar rol invult en wat deze bepaalt, is een belangrijk punt in de begeleiding. Het gaat er dan vooral om, dat moeder ontdekt hoe ze haar rol heeft ingevuld en hoe ze die rol zou willen invullen ...... en dat dan willen realiseren!

Dit proces volgen en ondersteunen kan voor vaders erg boeiend zijn ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Psycho-sociale begeleiding van ouders

ALGEMEEN:

 

Deze heeft al een centrale plek bij de remedial teaching en psycho-sociale begeleiding.

 

Hij kan echter ook op zichzelf staan;

bijv. als ouders komen met vragen over opvoeding of zorgen over hun kind.

Dan worden alleen de ouders in een aantal gesprekken begeleid,

waarbij persoonlijke groei van de ouders het doel is.

 

Want een ouder die goed in zijn vel steekt,

heeft veel meer kracht en draagvlak voor zijn stijl van ouderschap! 

 

 

MOEDER: 

 

Ouderbegeleiding neemt in deze praktijk een belangrijke plaats in: 

samen met de ouders van kinderen kijken naar opvoedingssituaties in het gezin  en deze een andere wending geven. Hierbij is de inbreng van ouders erg belangrijk. In deze praktijk werkt Ria ook alleen met moeders. 

 

In de loop der jaren is duidelijk geworden dat moeders in het gezin een aparte plek innemen. Doordat ze deze plaats innemen, kunnen ze het zichzelf moeilijk maken. Allereerst nemen zij nog steeds de meeste zorgtaken in het gezin op zich. Daardoor hebben ze het druk. Ze hebben bovendien als vrouw een speciale antenne voor het emotioneel klimaat in het gezin. Zij voelen snel aan hoe het met iedereen gaat en wat iedereen nodig heeft. Zij signaleren bijvoorbeeld als eersten of een kind een probleem heeft. Vaak gaan zij dan ook als eersten actie ondernemen,

bijvoorbeeld richting leerkracht of hulpverlening.

 

Vrouw-zijn brengt verder ook met zich mee, dat moeders zich sterk verantwoordelijk voelen voor het welzijn van hun omgeving. Ze voelen zich vaak te verantwoordelijk en willen voldoen aan verwachtingen, die ze bij anderen menen te zien. Gericht op hun gezin en sociale omgeving hebben ze het dus erg druk. Ze delen maar uit: aandacht, zorg, betrokkenheid en energie. En vooral....tijd.

De meeste moeders combineren gezin / sociale omgeving met een baan buitenshuis. Ook daar delen ze weer uit. Voeg daaraan toe de eisen die ze ook nog aan zichzelf stellen en het is duidelijk: moeder zijn in deze tijd is geen gemakkelijke taak.

 

Als een van de kinderen dan in een heftige periode terecht komt, blijkt soms dat de energie van moeder op is. Het samen goed kijken naar de positie van moeder, naar hoe ze als vrouw haar rol invult en wat deze bepaalt, is een belangrijk punt in de begeleiding. Het gaat er dan vooral om, dat moeder ontdekt hoe ze haar rol heeft ingevuld en hoe ze die rol zou willen invullen ...... en dat dan willen realiseren!

Dit proces volgen en ondersteunen kan voor vaders erg boeiend zijn !